Proefboerderij Scheveningen

BOERDERIJ in Zicht

De meeste initiatiefnemers in de Nederlandse zeewiersector zeewierinitiatieven starten vanaf het land. Nu al bij de Oosterschelde, de IJmond, Texel, Vlieland en zelfs vanuit Amsterdam. Dicht tegen de kust en soms ook op het land. Ze werken aan mooie producten, meestal voor voedsel (vers of gedroogd) en soms aan wat meer exotische toepassingen zoals filament voor 3D printing.

Naast deze ontwikkelingen ziet de Stichting Noordzeeboerderij ook mogelijkheden voor multi-functioneel ruimtegebruik op zee met zeewierproductie, waarbij de combinatie met windmolenparken momenteel de grootste voordelen oplevert. Vanuit het Energie-akkoord wordt er de komende jaren zo’n 1000km2 aan nieuwe windmolenparken ontwikkeld. Bij een dergelijk grootschalig ruimtebeslag op onze Noordzee is medegebruik essentieel. Met een ‘Noordzeeboerderij’, met onder andere zeewierteelt, kan hier op een hele goede en duurzame manier invulling aan worden gegeven. 


Kansen voldoende dus, zeker ook op onze Noordzee. Als zeewiersector moeten we met elkaar natuurlijk wel verschillende technische en economische uitdagingen aangaan. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat het technisch haalbaar wordt. Nog belangrijker is dat het economische interessant wordt. Zodat bedrijven en investeerders voldoende reden zien om hier tijd en geld in te willen steken. Vooruitlopend op die ontwikkeling start de Stichting met een Proefboerderij voor de kust van Scheveningen. Samen met 10 bedrijven van het Zeewierplatform en veel lokale partijen wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuw zeewier-demonstratie project. Op dinsdag 4 oktober geven we het officiële startschot in de Scheveningse haven. Daar laten we zien wat we tot dusver hebben bereikt en wat er de komende tijd mogelijk is.De Proefboerderij Scheveningen zal klein starten en stapsgewijs groeien. Bij voldoende support kan de opschaalbare zeewier-demo gerealiseerd worden. Zo jagen we als Stichting Noordzeeboerderij de ontwikkeling van de zeewiersector aan en daarbij kunnen we nog flink wat hulp gebruiken. Ben je geïnteresseerd naar jouw rol binnen de zeewiersector, wil je de mogelijkheden van de Proefboerderij benutten voor jouw onderneming of meedoen met ons demonstratie project, neem dan contact met ons op!


Eef Brouwers 

Algemene zaken & Operaties