Jaap van Hal, ECN

Zeewier Schatten

Suikers, eiwitten en mineralen. Het is een greep aan waardevolle componenten die uit zeewier gewonnen kan worden. Veelal worden zeewieren nu verwerkt met als doel één van die onderdelen eruit te halen. Echter zou het mooiste zijn, en het meest waardevol, om al deze producten eruit te halen. Het Energieonderzoek Centrum Nederland ziet daarin mogelijkheden voor een grootschalige teelt op de Noordzee. Met als stip op de horizon zeewier dat naast voedsel ook een bijdrage levert aan een duurzame energievoorziening.

Voordat een grondstof interessant is voor energie moet er veel opschaling plaatsvinden. Jaap van Hal van ECN gaf het Zeewierplatform een kijkje in de keuken. Hoe worden die ‘zeewier-businesscases’ opgesteld? Al direct geeft Van Hal aan: “Met onze berekeningen moet je niet naar een bank stappen.” De belangrijkste uitkomst van de eerste berekeningen geven inzicht waar ze het onderzoek op gaan richten. Opslag is de uitkomst bij zeewier. “Wil je een fabriek laten draaien op zeewier dan moet dat 365 dagen per jaar beschikbaar zijn”. ECN rekent vooralsnog met één oogst zeewier per jaar.

Wat zou de kostprijs van dat zeewier zijn? Zo’n 50ct per kilo gedroogd zeewier. Nu liggen die prijzen gemakkelijk tienvouden hoger. En als je kijkt voor teelt op open zee nog hoger. Zulke kostenverlagingen zijn eerder gerealiseerd in de duurzame energie tak geeft Van Hal aan: “Alle berekeningen vallen binnen de bandbreedte die bij zo’n nieuwe sector horen.”

Kees Boender

Jaap

van Hal