Han Lindeboom

monitoring op DE multifunctionele, DUURZAME ZEEBOERDERIJ

“Alles is een kwestie van schaal”. Zo ook duurzaamheid bij een Noordzeeboerderij. Han Lindeboom, professor Mariene Ecologie bij Imares, neemt de aanwezigen van Zeewierplatform mee naar ecosysteem ‘zee’. “Een complex samenspel van natuurlijke processen en, inmiddels ook, menselijk handelen”. 

Die complexiteit zorgt dat een reeks van natuurlijke processen en omgevingsfactoren belangrijk zijn bij monitoring van teelt op zee: 

Klimaat: temperatuur, wind, stroming, troebelheid;

  • Nutriëntengebruik en -onttrekking: o.a. koolstof, stikstof en fosfaat;
  • Biodiversiteit: habitat, aantal soorten, exoten, virussen, etc.;
  • Voedselweb: biomassa (totaal) en productievolume.

Hoewel er momenteel nog geen impact meetbaar is van zeewierteelt op de Noordzee, is monitoring van bovenstaande gegevens een goede voorbereiding voor opschaling van teeltconcepten. Het is van belang om met de keuze van een locatie hiermee rekening te houden. Zo zijn er ook studies die aantonen dat het toevoegen van substraat, zoals de fundering van windturbines binnen windparken, de aanwezigheid van biomassa vergroot. Tot wel 300x. Dit is ook positief voor de biodiversiteit. En door meerdere activiteiten te combineren kan er worden bijgedragen aan efficiënt ruimte- en nutriëntengebruik.

De professor ziet mooie combinaties met productie van zeewier, schelpdieren en energie. Komende tijd zijn er meerdere interessante ontwikkelingen op zee die aansluiten bij de visie van multifunctionele zeeboerderijen. Zo wil de Nederlandse regering van 1.500 naar meer dan 15.000 windturbines op zee. Ook moeten veel olie- en gasplatforms de komende jaren uit bedrijf gehaald worden. Deze platforms zouden ook kunnen worden herontwikkelt om een rol te gaan spelen voor multifunctionele Noordzeeboerderijen.

Kees Boender

Han

Lindeboom