Zeewierplatform

Aquacultuur Atlas - zeewier

Om te laten zien waar de kansen voor zeewierteelt op de Nederlandse Noordzee liggen hebben Stichting Noordzeeboerderij, Deltares en Informatiehuis Marien de eerste stappen gezet voor de Aquacultuur Atlas-Zeewier. De uitkomst van dit project is tweeledig: een interactieve digitale kaart bereikbaar via de website van Informatiehuis Marien en een poster met kansen voor zeewierteelt voor zeven generieke gebieden.

De interactieve kaart stelt ondernemers en investeerders in staat om zelf kijken naar welke locaties geschikt zijn voor zeewierteelt op zee. Zo is het mogelijk om te kijken naar waterdiepte, golfhoogte, stroomsnelheid, temperatuur en ruimtelijke planning. Het project is slechts een pilot. De ambitie is om een uitgebreidere kaart te ontwikkelen welke verder gaat dan de Nederlandse Noordzee, zoals beschutte gebieden en de Belgische Noordzee.

Naar poster ›

Naar kaart ›