Olavur Gregersen

Europa’s grootste zeewierboer

Met maar liefst 20.000 meter aan Saccharina, Alaria en Laminaria is Olavur Gregersen waarschijnlijk Europa’s grootste zeewierboer. Olavur is oprichter van Ocean Rainforest en werkt sinds 2007 aan de productie van diverse zeewieren voor humane consumptie.

Workshop: de Noordzeeboer

Begin november is hij speciaal naar Nederland gekomen voor de workshop van het Zeewierplatform. Ruim 50 personen waren aanwezig om naar hem te luisteren en uiteraard om met hem in gesprek te gaan. Voor een succesvolle zeewierbusiness ziet Olavur vijf kernpunten: schaalbaarheid, overlevingsvermogen, duurzaamheid, voorspelbaarheid en winstgevendheid. Bij de eerste vier zit hij goed, alleen over de laatste is hij nog niet helemaal tevreden. De operationele kosten moeten omlaag en de opbrengsten moeten omhoog.

Nederlandse samenwerking

Olavur is erg positief over Nederlandse bedrijven waarmee hij samenwerkt. Onder meer koopt hij het zeewierzaad in bij Hortimare en werkt hij samen met MTI Holland voor mechanisatie van het zaai- en oogstproces. Olavur gaf te kennen dat hij deze groep graag verder uitbreidt.

Gemeenschappelijke uitdagingen

Voor Ocean Rainforest zijn er nog voldoende uitdagingen om te kunnen groeien. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving rondom bioactieve stoffen (zoals jodium) en zware metalen in zeewieren moet vernieuwd worden. Maar ook de maritieme planning en vergunningen zorgen voor vertraging in het opschalingproces. Ook voor Nederland zijn dit belangrijke punten. Daarom is er vanuit het Zeewierplatform contact met de overheid over bijvoorbeeld wet- en regelgeving rondom voedsel(ingrediënten) en multifunctioneel ruimtegebruik op zee.