Marcel Schuttelaar

Marcel Schuttelaar

Voorwoord

Zilt heeft de wind mee

In 2016 gaat de ontwikkeling van zeewierteelt het kantelpunt voorbij. Als voedzame aanvulling op ons groente assortiment. Als manier om kostbare grondstoffen terug te winnen. Als herstellende werking op het marien ecosysteem. En wordt de zee steeds meer een bron van groene grondstoffen en smakelijk voedsel voor onze toekomst.


Er komen steeds meer ondernemers en bedrijven die zich aansluiten bij ons Zeewierplatform. Die gesterkt worden met inzichten vanuit Nederlandse kennisinstellingen. Stichting Noordzeeboerderij speelt hierin de rol van verbinder en aanjager. En werkt zo aan een nieuw stukje elan voor agrofood en maritiem Nederland.


We brengen u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen via dit mooie magazine. En brengen verslag uit van de workshop van het Zeewierplatform. Hier is gekeken naar zeewier als bron van voedsel. Sprekers waren Paulien Harmsen van Wageningen FBR, Kees Boender van Your Well en Willem Sodderland van Seamore. Ze vertelden vanuit hun perspectief over de kansen en uitdagingen van zeewier als voedselbron.


Mocht u benieuwd zijn geworden naar de smaak en bereiding van zeewier. Dan vindt u in deze editie een heerlijk recept met zeespaghetti uit ons boek ‘Groente uit zee’.


Marcel Schuttelaar

Voorzitter Stichting Noordzeeboerderij

Oprichter Schuttelaar & Partners, adviesbureau voor een duurzame en gezonde wereld