Opschaling van de sector

Kennisdeling en samenwerking zijn essentieel voor een snel ontwikkelende sector. Daarom is Stichting Noordzeeboerderij 4 jaar geleden het Zeewierplatform gestart om relevante bedrijven bij elkaar te brengen en de ontwikkeling van de sector te versnellen. 

Belangrijke thema's voor groei: 

  • Voedselveiligheid en kwaliteit: Nieuwe en expliciete wet- en regelgeving voor zeewier.
  • Consumentenacceptatie: Bekendheid en acceptatie voor zeewier als voedselproduct. 
  • Vergunningen en locaties:  Inzichtelijke aanvraag-procedures voor teeltlocaties in beschutte gebieden en op de Noordzee. 
  • Support voor zeewierstarters: Financiering en subsidies voor productie en opschaling.

Aankomend jaar worden bovenstaande thema's behandeld binnen uiteenlopende projecten en diverse werkgroepen van het Zeewierplatform, onder andere:

  • Werkgroep - Voedselveiligheid & kwaliteit
  • Werkgroep - Consument & markt
  • Werkgroep - Duurzaam medegebruik

Als lid van het Zeewierplatform kan u deelnemen aan een van de werkgroepen. Op dit moment zijn er meer dan 70 organisaties uit de private en publieke sector lid. Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met Koen van Swam.

Koen van Swam


E-mail

Koen van Swam