Onderzoek

in de spotlight

Verschillende Nederlandse kennisinstellingen voeren momenteel fundamenteel en toegepast onderzoek uit om de zeewiersector verder te ontwikkelen. Zo is er veel aandacht voor verwerking en verwaarding van zeewieren om een betere prijs voor zeewier(producten) te krijgen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar randvoorwaarden zoals geschikte zeewierteelt-locaties en ecologische impact. Hieronder zetten we drie onderzoeksprojecten in de spotlight:

SOMOS

Doel: Het opzetten van een raamwerk voor de beoordeling van veiligheid bij het combineren van twee thema's op zee: 1) productie van voedsel en diervoeder uit zeewier en 2) veilig gebruik van windmolenparken op zee.
Betrokken partijen: Lloyd’s Register Foundation, Wageningen University & Research en TNO

Door het medegebruik van windmolenparken voor de teelt van zeewier krijgen deze een multifunctioneel karakter waarin naast de productie van energie ook plaats is voor productie van voedsel, diervoeder, bio-chemicaliën, energie en andere waardevolle producten. Dit moet wel veilig gebeuren. SOMOS richt zich zowel op voedselveiligheid als human safety en risico’s voor de omgeving.


Voor de uitvoering van het onderzoek is een bedrag van €565.000 ter beschikking gesteld door Lloyd’s Register Foundation, gevestigd in Groot-Brittannië. Lloyds’s Register Foundation wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan het veilig gebruik van de zee en haar hulpbronnen voor de toekomstige wereldbevolking. Voor meer informatie: Wageningen University & Research

Bio4safe

Doel: water- en nutriëntenverbruik verminderen via het gebruik van biostimulanten (zeewierextracten en bacteriën).

Betrokken partijen: Proeftuin ZwaagdijkStichting Noordzeeboerderij, Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en anderen.


Het project test de rol van biostimulanten om het nutriënten- en waterverbruik in de tuinbouw significant terug te dringen. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met online monitoring van planten, hopen de onderzoekers het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20% en 10% te verminderen. Verder zal ook gefocust worden op het potentieel van biostimulanten op basis van zeewier, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten in de 2 Zeeën regio te creëren. Het Bio4safe-project loopt vanaf 2017 tot 2021 en wordt gesubsidieerd door de Europese Unie via het Interreg 2 Zeeën Programma.

ZeeViVo

Doel: Verkenning gebruik van eiwit uit zeewier in visvoer

Betrokken Partijen: Hogeschool Van Hall Larenstein, NIOZ, Wageningen University & Research, Danvos en Hortimare.


Op dit moment is de aquacultuur-sector sterk afhankelijk van vismeel en soja, de belangrijkste eiwitbronnen in visvoer. Vismeel wordt geproduceerd uit wild gevangen vis, terwijl soja concurreert met andere voedselgewassen en tropisch regenwoud. De afhankelijkheid van deze twee producten beperkt een duurzame groei van de aquacultuur-sector. In ZEEVIVO wordt onderzocht of eiwit uit zeewier een geschikt alternatief is voor vismeel of soja. Voor meer informatie: www.hvhl.nl/zeevivo