Update Proefboerderij

Vanaf medio november verkent een publiek-privaat consortium de mogelijkheid om zeewierteelt te combineren met offshore windenergie. Tijdens de internationale zeewierconferentie ‘Seagriculture’ in de haven van Scheveningen werden de opschalingsplannen gepresenteerd door Stichting Noordzeeboerderij, gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rabobank Regio Den Haag en Rederij Van der Zwan & Zn.

Als vervolgstap op de recente oogst van 100 kilo schoon suikerwier (juni 2017), is dit jaar de pilot op Proefboerderij Scheveningen verder opgeschaald naar twee modules van ieder 1000 meter zeewierlijn. Binnen deze pilot wordt er onderzoek gedaan naar kwaliteit, veiligheid en milieu-impact.


Het doel is om volgend seizoen ('18/'19) een vergelijkbare  pilot binnen een nader te bepalen windpark uit te voeren. Hiervoor zijn diverse windparkeigenaren betrokken die meekijken met de huidige pilot.


Op termijn is de ambitie om tot commerciële, duurzame en multifunctionele bedrijvigheid te komen met zeewierteelt binnen windparken op de Noordzee. Voor dit traject, dat vier jaar gaat duren, zal naar verwachting minimaal vier miljoen euro nodig zijn. 


Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Eef Brouwers.

Eef Brouwers


E-mail

Marcel Schuttelaar